Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
FROST_
Xuất hiện:
15 Tháng hai 2015
Châm ngôn
Respect it
Giới thiệu về
Trang web
Xếp hạng của Team
FROST Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[FROST_]SwOOp_de Người lập Team 15 Tháng hai 2015 Hôm qua, 9:31 pm
[FROST_]SirEisenstange1 Team Captain 10 Tháng mười hai 2015 Hôm qua, 8:59 pm
[FROST_]SwOOp_ch Team Captain 15 Tháng tư 2015 Hôm nay, 11:23 am
[FROST_]SirEisenstange Team Captain 21 Tháng mười một 2015 Hôm qua, 10:02 pm
[FROST_]Loki_4_ever Team Captain 18 Tháng tư 2015 17 Tháng hai 2018 - 12:57 am
[FROST_]Scaramangas Thành viên 1 Tháng một 2018 Hôm qua, 8:00 pm
[FROST_]Eren___ Thành viên 20 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 11:19 am
[FROST_]DarkBlackout Thành viên 15 Tháng bảy 2017 2 Tháng một 2018 - 3:30 am
[FROST_]micke_hej Thành viên 2 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 9:18 pm
[FROST_]KR_Poetry Thành viên 25 Tháng tư 2017 Hôm qua, 2:13 pm
[FROST_]dornets Thành viên 25 Tháng một 2018 Hôm qua, 4:51 pm
[FROST_]Luyindula Thành viên 29 Tháng mười 2017 Hôm qua, 9:35 pm
[FROST_]laior Thành viên 6 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 11:38 pm
[FROST_]Water_B0ttle Thành viên 6 Tháng một 2018 3 Tháng hai 2018 - 10:37 pm
[FROST_]SoloTurk Thành viên 6 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 12:15 am
[FROST_]GMz_Basics Thành viên 20 Tháng mười một 2017 9 Tháng hai 2018 - 2:18 pm
[FROST_]Uranius Thành viên 11 Tháng mười 2017 22 Tháng mười hai 2017 - 8:25 am
[FROST_]SickBoy_ Thành viên 20 Tháng tám 2017 13 Tháng hai 2018 - 10:43 pm
[FROST_]Spart__ Thành viên 7 Tháng mười hai 2017 17 Tháng một 2018 - 11:45 pm
[FROST_]Nutl Thành viên 30 Tháng mười 2017 Hôm qua, 7:40 pm
[FROST_]TheProfessor_ Thành viên 5 Tháng tư 2016 27 Tháng sáu 2016 - 11:51 pm
[FROST_]DAANNIJ Thành viên 23 Tháng chín 2017 15 Tháng hai 2018 - 1:53 pm
[FROST_]PatrickJane Thành viên 6 Tháng bảy 2015 9 Tháng ba 2017 - 9:06 pm
[FROST_]I_Lose_uWin_ Thành viên 20 Tháng bảy 2017 31 Tháng tám 2017 - 2:46 pm
[FROST_]GafferTheCat Thành viên 14 Tháng chín 2015 Hôm qua, 7:24 pm
[FROST_]Kittmann Thành viên 20 Tháng sáu 2016 7 Tháng hai 2018 - 6:39 pm
[FROST_]MntberryCrunch Thành viên 22 Tháng tám 2017 22 Tháng một 2018 - 10:50 pm
[FROST_]RespectIt Thành viên 13 Tháng tám 2016 26 Tháng mười một 2017 - 7:50 pm
[FROST_]GuLy_ Thành viên 1 Tháng bảy 2017 17 Tháng hai 2018 - 5:39 pm
[FROST_]Patroclus_ Thành viên 7 Tháng ba 2016 28 Tháng một 2018 - 6:19 pm
[FROST_]Benschi Thành viên 27 Tháng chín 2015 17 Tháng hai 2018 - 9:19 am
[FROST_]Pyrokar Thành viên 1 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 5:36 pm
[FROST_]Larizzle Thành viên 3 Tháng mười hai 2017 17 Tháng hai 2018 - 8:14 pm
[FROST_]BincK Thành viên 1 Tháng năm 2016 Hôm qua, 5:09 pm
[FROST_]CNSK Thành viên 18 Tháng năm 2017 17 Tháng một 2018 - 12:50 am
[FROST_]ClearKiller Thành viên 12 Tháng bảy 2017 14 Tháng hai 2018 - 12:25 am
[FROST_]_BURN Thành viên 5 Tháng hai 2018 7 Tháng hai 2018 - 6:08 am